Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Forplejning i Børnehuset

Morgenmad

Børnehuset tilbyder morgenmad til fremmødte børn frem til ca. 7:20. Morgenmåltidet vil bestå af havregryn, cornflakes og alm. Hverdagsmad.

Formiddagsmad / Eftermiddagsmad

Børnehuset sørger for formiddagsmad og eftermiddagsmad. Det kan enten være nybagte grovboller, udskåret frugt og grønt el. lign. Af drikkelse serveres der vand. Børnene inddrages i den daglige tilberedning - så vidt det er muligt.

Frokost og madordning

Ifølge dagtilbudsloven § 16 a skal alle børn i dagtilbud have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Frokostmåltidet er forældrebetalt - og i forbindelse med afstemning ved forældremødet i september oplyses en ca. pris på, hvad madordningen vil koste.

Frokostordningen kan fravælges af forældrebestyrelsen eller ved simpelt flertal af forældre, der har børn i institutionen. Forældrene har én stemme pr barn, der går i institutionen. Frokostordningen fravælges hvis over halvdelen af alle forældre med børn i institutionen, stemmer nej til frokostordningen. Ikke-afgivne stemmer, altså fra forældre der vælger ikke at stemme, tæller som et JA til frokostordningen. Forældre der stemmer blankt, giver altså stilsigende sin accept.

Forældrene skal, efter § 19 stk. 5, mindst hvert andet år og højst én gang årligt, have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 mdr. efter forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af institutionen.

I børnehuset blev madordningen fravalgt på forældremødet i september 2019 – og næste afstemning sker på forældremødet i september 2021.

  Alle børn medbringer egen drikkedunk med frisk vand.