Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Priser

Forældrebetalingen fastsættes af skolebestyrelsen. Evt. ændringer varsles senest 2 mdr. i forvejen.

    Varsling Børnehustakster 2019

Pr. 1. juni åbnes der vuggestue. Flg. takster gælder pr. 1. juni 2017:
  • Børn i alderen 0-2,8 år: koster kr./md. 2950,- i 12 måneder.
  • Børn i alderen 2,9-skolestart: koster kr./mdr. 1750,- i 12 mdr.
  • Deltidsplads over 3 år: koster kr./mdr. 1150, - i 12 måneder

  Priserne er inkl. bleer, solcreme og frugt, men eksklusiv madordning.

  Fravælges madordningen ikke, må der påregnes udgift til frokosten. Pris for madordning kan findes under fanen "forplejning i børnehuset".

  Lider barnet af allergi eller andet, må man selv medbringe det nødvendige. Der gives ikke afslag i prisen.


Tilskud

Der er gennem kommunen mulighed for at søge om søskenderabat økonomisk friplads.