Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  
Covid-19: Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19  
Velkommen til ny 0.A d. 13. august 2020  


Tilsyn

Holbæk Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle institutioner i Holbæk Kommune, herunder også de private institutioner.

  Tilsynet foretages én gang årligt.

Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen og som Holbæk Byråd har fastsat på dagtilbudsområdet.

    Tilsynsrapport 2019