Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Fokus på skilsmisser

En skilsmisse er noget mange børn og unge oplever - også på vores skole. Når børn oplever brud i deres familie, medfører det ofte nye tanker og spørgsmål.

Her på skolen lægger vi stor vægt på at støtte den enkelte elev så meget som muligt også når der sker væsentlige forandringer i deres liv.
Vi vil gerne, så tidligt som muligt, orienteres af jer forældre, når der sker forandringer i barnets liv og vi har også et konkret tilbud til jer og jeres børn.

Uanset om skilsmissen har været rolig og skånsom eller konfliktfyldt, viser erfaringer, at børn tumler med spørgsmål, som de har glæde af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum. Vi tilbyder derfor børn, hvis forældre bliver skilt, et gruppetilbud, hvor børnene får mulighed for frit at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrende i samme situation. De voksne har tavshedspligt, og det betyder, at gruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre.

Samtalegrupperne er tænkt som et tilbud, som alle børn med skilte forældre kan have god gavn af som et supplement til støtten fra far og mor.

Deltagelse i grupperne er gratis, og det er frivilligt tilbud, som kræver forældrenes samtykke.

  Hvis en skilsmisse rammer jeres familie, ønsker vi, af hensyn til barnet, at blive orienteret så hurtigt som muligt, så vi sammen bl.a. kan aftale den fremtidige kontakt.


    10 vigtige områder

    Orient. brev til forældrene