Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Forsikring, ansvar og erstatning

Elevskader :
Da skolen har konstateret at de fleste familier har en fritidsulykkesforsikring, har vi fravalgt at tegne en ansvarsforsikring for elever. Skader, der måtte opstå i skoletiden, skal anmeldes til familiernes eget forsikringsselskab.

Under jeres private fritidsulykkesforsikring hører tandskader, brilleskader og lignende.

Private medbragte genstande:
Genstande som ikke har undervisningsrelevans f.eks. legetøj, pc'er, telefoner mv. er ligeledes familiernes eget ansvar.

Undervisningsmaterialer:
De af skolen udleverede undervisningsmaterialer som f.eks. bøger og pc'er forventes behandlet med respekt.

Såfremt materialer er misligholdt eller bortkommet, opkræves et gebyr i forhold til materialets alder og anskaffelsespris.

Skulle bortkommet materiale dukke op, kan det afleveres på skolen eller beholdes, da vi allerede ved opkrævningen foretager nyanskaffelser og derfor ikke kan indkalkulere det i skolens beholdning. En kreditering er ikke mulig.