Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  
Covid-19: Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19  


Fripladstilskud

Ansøgningen skal være skolens kontor i hænde senest onsdag, d. 19. august 2020

    Forældreansøgning - Skole og SFO 2020-21


Covid-19: Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

    Forældreansøgning - Covid-19 friplads