Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


IT - generelt

IT i undervisningen

Informationsteknologien er i dag en integreret del af vores dagligdag - IT er altså ikke længere et isoleret fænomen, tværtimod: IT er overalt ! Vi møder det i arbejds-, fritids-, kultur- og samfundsliv. Det handler uomgængeligt om at kunne fungere i en digitaliseret hverdag, hvor it-færdigheder er et must; vi kan dårligt bruge en bybus uden at beherske den digitale adgang til et rejsekort.

Målet for uddannelse på IT-området har ændret karakter: det handler ikke længere om tilegnelse af basale færdigheder - vi skal sikre, at alle fremover har solide IT- og mediekompetencer, så det er muligt at navigere aktivt og hensigtsmæssigt i et moderne, demokratisk og digitaliseret samfund.

Andreasskolen uddanner eleverne til at begå sig velovervejet og konstruktivt i digitale medier: det sker gennem en række tiltag, der præger hele forløbet fra indskoling til udskoling:
  • Fokus på IT's store potentiale i læringen
  • Naturlig inddragelse af digitale medier og undervisningsmaterialer i hele skoleforløbet
  • Udvikling af en studierelevant tilgang til søgning, sortering, vurdering og formidling af digitaliseret viden.
  • Etiske overvejelser om "det gode liv med IT"
  • Kreative udfoldelser indenfor fagene med pc, mobiltelefon, smartphone og tablet pc
  • Eksperimenterende tilgang til nye applikationer
  • Viden om kommunikation og brug af digitale netværk (fagligt relevante og sociale)
  • Kompetent tilvalg eller fravalg af it i læringsprocesser