Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


IT - generelt

BYOD-koncept for 1. - 3. klasse

”Bring your own device”- BYOD er benævnelse for et koncept, hvor brugerne selv medbringer deres device (fx pc, tablet eller smartphone) til et IT-miljø.

På Andreasskolen er den digitale læring naturligt en del af undervisningen. Det er derfor en oplagt, at alle elever har let adgang til en tablet, tablet-pc eller en bærbar-pc. Det betyder, at vi i indskolingen benytter BYOD – konceptet, dog med den begrænsning, at vi har valgt device, så alle elever har samme brugerflade.

Om konceptet:

I skoleforløbet placeres der jævnligt særlige undervisningsforløb, der introducerer grundlæggende viden om brugen af en personlig pc; det omhandler lidt it-teknik, men særligt it-etik, som bearbejdes grundigt i lektioner, der er skemalagt til dette formål. I den daglige undervisningen inddrager lærerteamet devices overalt, hvor det skønnes relevant: Der bruges værktøjsprogrammer (klassikeren er tekstbehandling) i stor udstrækning, og der er mange gode og fagligt spændende muligheder via internettet. Skolen abonnerer, som nævnt, på flere digitale undervisningsmidler, der tilgås on-line.

Om anskaffelse af device:

For at integrere den digitale læring lettest muligt, har vi valgt, at alle starter med en Ipad. Vores ønske er, at I selv anskaffer en Ipad til jeres børn. Der er dog også en anden mulighed, hvis I ikke vælger at anskaffe selv: I kan låne en Ipad af skolen, som eleven så råder over næste skoleår. (Der lægges et depositum på 1000,- kr.)

Om Office-pakken (Word, Excel mm.):

I indskolingen bruges der primært programmer, der er tilpasset Ipad, men på den lange bane sikrer skolen, at eleverne gratis kan køre Office-pakken (fra Windows), så vi i undervisningen har en delvis homogen brugerflade. Det er en god løsning, der også fritager jer for en evt. udgift til Office-programmerne (Word, Excel mm.).