Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Frihed og folkestyre

"Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene."

(Friskoleloven §1 stk. 2)

Skolens elever forberedes til dette på følgende måde:
  • Skolens fællesskab præges naturligt af "det kristne livssyn", der er grundlag for skolens værdier. Det medfører fokus på respekt og tolerance i medmenneskelige relationer, ligesom friheden til at drøfte tros- og livsspørgsmål nærer respekten for ytringsfrihed.
  • I undervisningen gives eleverne medbestemmelse over en række forhold som vedrører de daglige opgaver.
  • Fra de mindste klasser arbejdes med evnen til at stå frem, fremlægge og argumentere for større og mindre grupper. Det sker eksempelvis i forbindelse med fremlæggelser af projekter, og med progression i forhold til alder og modenhed.
  • Klassemødet er rammen om et ytringsfællesskab, hvor den respektfulde samtale trænes og udvikles. Her øves processen frem mod konsensusløsninger - aktiv lytning og forståelse for andres følelser og synspunkter.
  • I forbindelse med undervisningen i samfundsfag besøger eleverne Folketinget, hvor de deltager i undervisningsforløbet "Politiker for en dag".
  • Arbejde med medier, ytringsfrihed og dennes begrænsninger indgår konkret i skolens undervisning. Det sker eksempelvis i projekter hvor der arbejdes med journalistiske arbejdsmåder, interview, bladproduktion og lignende. Eleverne besøger Jyllands Postens "Mediarium".
  • Skolen har elevråd valgt på 4. - 9. klassetrin. Rådet giver eleverne konkret indflydelse på skolens liv og drift, blandt andet gennem arbejdet med undervisningsmiljøet. Elevrådet har mulighed for at fremsætte forslag for lærerrådet.