Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Sociale regler

Skolens grundlov for relationer er den gyldne regel:
"Gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig"

Vi forventer af dig, som elev på Andreasskolen:
 1. at du gør dit bedste for at indgå i et godt kammeratskab med de andre elever på skolen.
 2. at du udviser samarbejdsvilje i dit forhold til kammerater og voksne på skolen.
 3. at du gennem dine handlinger og dit sprog opmuntrer og støtter dine kammerater positivt.
 4. at du respekterer de spilleregler, der aftales for klassen i samarbejde med lærerne.
 5. at du på vej til og fra skole opfører dig ligeså godt som i skolen.


Ordensregler for Andreasskolen

 1. Fodboldspil med bolde op til håndboldstørrelsen skal foregå på de to indhegnede baner. Boldspil med tennisbolde/skumbolde er tilladt under hensyntagen til de mindste elever, skolens bygninger og vinduer.
 2. Cykler og knallerter anbringes på de anviste pladser.
 3. Respekt for skolens bygninger, inventar og bøger forventes.
 4. I bygningerne skal vi færdes på en rolig måde.
 5. Eleverne skal hjælpe os med at holde orden i klasseværelserne, så det bliver let for vores rengøringspersonale at rengøre skolen. Efter sidste time sættes stolene op og papirkurvene tømmes.
 6. Slik, herunder f.eks. tyggegummi, chips, kage og sodavand er forbudt. På fødselsdage må der dog uddeles til hele klassen. Madkassen er forældrenes ansvar.
 7. Eleverne fra 0. - 7. kl. må i skoletiden ikke forlade skolen uden særlig tilladelse. Eleverne fra 8. - 9. kl. må forlade skolen i spisefrikvarteret.
 8. Elever, der bliver syge i skoletiden, henvender sig til klasselæreren/faglæreren eller kontoret. Hjemmet kontaktes, så vidt muligt, inden eleven sendes hjem.
 9. Eleverne har selv ansvar for medbragt legetøj, penge og andre værdigenstande, der medbringes. Det anbefales, at eleverne kun medbringer småbeløb.
 10. Mobiltelefoner skal være slukket i timerne og i SFO-tiden.
 11. Rygning er ikke tilladt.