Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Det er muligt at få tildelt fripladstilskud, som beregnes ud fra hjemmets indkomst.
Første opkrævning sker via manuelt udskrevet giroindbetalingskort påført oplysninger til brug for tilmelding til PBS.
Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS, vil der blive opkrævet kr. 50,- i ekspeditionsgebyr vedr. udskrivning af det manuelle giroindbetalingskort.

  Ved rykkerskrivelser opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-

Skolepenge


Skolepengeopkrævningen inkluderer indbetalinger til klassekasser, ekskursioner, lejrskolen og skolerejser. Udgifter til lommepenge generelt og forplejning på skolerejser må dog stadig påregnes.

Taksterne vil herefter være :
1. barn 0. - 3. kl. Kr. 1.525,- 1. barn 4. - 9. kl. Kr. 1.690,-
2. barn 0. - 3. kl. Kr. 1.185,- 2. barn 4. - 9. kl. Kr. 1.350,-
3. barn + efterfølgende børn 0. - 3. kl. Kr. 250,- 3. barn + efterfølgende børn 4. - 9. kl. Kr. 250,-