Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Skoletilmelding

Ved tilmelding af jeres barn/børn beder vi om registrering via den elektroniske blanket herunder.
Betaling for registrering: Kr. 200,- som overføres til skolens konto: 0520 2019955 med angivelse af barnets navn + fødselsdato.
Tilmeldingen er først gældende, når skolen har modtaget indbetalingen, og er det ikke sket senest en måned efter den elektroniske tilmelding, annulleres denne.
Når tilmeldingsgebyret er modtaget, sender vi en bekræftelse på, at barnet er registreret hos os. Dette tilmeldingsgebyr tilbagebetales ikke.

Send formularen til sekretær, Gitte Larsen, med følgende oplysninger.
02.12.2021

Barnets fulde navn :

Barnets fødselsdato :


Fars navn :

Fars fødselsdato :


Mors navn :

Mors fødselsdato :


Adresse :

Post nr. :

By :


Telefon :

Email :Hvis det drejer sig om en elev, der allerede går i skole et andet sted, men ønskes flyttet, skal vi udover ovennævnte oplysninger bede om :

Elevens nuværende skole :

Klassetrin :

Navn på søskende, som allerede er tilmeldt :

Årsag til ønsket om flytning :
Året før forventet skolestart ...

Året før forventet skolestart er det nødvendigt for os at kunne operere med en realistisk/aktuel venteliste, og der opkræves et ventelistegebyr på kr. 500,-.
Betales dette ventelistegebyr ikke, opfattes det som en tilkendegivelse af, at I ikke længere er interesseret i skolens tilbud, og vi sørger for at slette jeres barn fra ventelisten.
Det indbetalte ventelistegebyr tilbagebetales ikke, selv om barnet eventuelt ikke opnår optagelse.