Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding Børnehuset  
Tilmelding Vuggestue  
Fripladstilskud  


SSP

SSP er et bindeled mellem Skole, Social myndighed og Politi.
Formålet er forebyggelse af kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.


SSP-arbejdet hører under UngHolbæk, Holbæk Kommune. På Andreasskolen samarbejder vi med SSP-konsulent, Martin Jungsgaard.
Martin kan kontaktes på: direkte telefon 7236 2909 eller mail marju@holb.dk

Akut rådgivning:

I tilfælde af behov for akut rådgivning kan SSP-teamet træffes på tlf. 7236 3738. Denne rådgivningstelefon er åben døgnets 24 timer, idet det garanteres at man ved henvendelse hertil kan forvente svar indenfor 2 timer.

  Telefonen er alene en rådgivningstelefon. Henvendelser vedrørende rutineopgaver, rutinespørgsmål med videre, henvises til SSP-konsulent, Martin Jungsgaard.

I øvrigt kan vi henvise til:

Lystavlen og til Sundhedsstyrelsen hvor der findes foldere om festkultur, alkohol, stoffer mv.


    SSP Ydelseskatalog folderversion