Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  
Covid-19: Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19  


SSP

SSP er et bindeled mellem Skole, Social myndighed og Politi.
Formålet er forebyggelse af kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.


SSP-arbejdet hører under UngHolbæk, Holbæk Kommune. På Andreasskolen samarbejder vi med SSP-konsulent, Mathis Jacobsen.
Mathis kan kontaktes på: direkte telefon 7236 8445 eller mail matej@holb.dk

Akut rådgivning:

I tilfælde af behov for akut rådgivning kan SSP-teamet træffes på tlf. 7236 3738. Denne rådgivningstelefon er åben døgnets 24 timer, idet det garanteres at man ved henvendelse hertil kan forvente svar indenfor 2 timer.

  Telefonen er alene en rådgivningstelefon. Henvendelser vedrørende rutineopgaver, rutinespørgsmål med videre, henvises til SSP-konsulent, Martin Jungsgaard.

I øvrigt kan vi henvise til:

Lystavlen og til Sundhedsstyrelsen hvor der findes foldere om festkultur, alkohol, stoffer mv.


    SSP Ydelseskatalog folderversion