Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding Børnehuset  
Tilmelding Vuggestue  
Fripladstilskud  


Sundhedsplejerske

Ann-Sofie Rasmussen

Træffes tirsdag og torsdag kl. 08.00 – 09.00 på telefon 7236 3762
E-mail : annsr@holb.dk

Målet med sundhedsplejen i skolen.

Sundhedsplejens opgave i skolen, er sammen med forældre og lærere, at fremme skolebarnets sundhed:
  • At støtte det enkelte barn så det selv ved, hvad der er sundt.
  • At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom.
  • At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det.
  • At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre samarbejdsparter.
Undersøgelse i 0. og 2. klasse er med deltagelse af forældre.
  • Synsprøve: 0. klasse og 5. klasse
  • Måling af højde og vægt: 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse.
  • Høreprøve: 0. klasse og 9. klasse
  • Farvesynstest: 0. klasse og 9. klasse.

  Forældre og børn har til enhver tid mulighed for at få en samtale med sundhedsplejersken eller kommunens læge omkring sundhedsspørgsmål.45


8