Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Undervisningsmiljø

Det er en klar forventning på skolen, at den enkelte elev opfører sig i overensstemmelse med ovenstående og at forældrene aktivt medvirker til, at det sker.

Skolen anser det for væsentligt, at vore elever trives og udvikler sig bedst muligt. Derfor er der udarbejdet en trivselsplan, som lægger rammerne for arbejdet med elevernes og klassernes sociale udvikling og trivsel.

    Handleplan for arbejdet med det sociale liv i klasserne på Andreasskolen

    Undervisningsmiljøvurdering 2019-2022