Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding Børnehuset  
Tilmelding Vuggestue  
Fripladstilskud  


Gitte Sørensen (GS)

Fag

Klasselærer 6.A
Dansk
Engelsk
Matematik
Idræt
Kristendom
Støttelærer
Kontakt

På skolen
5943 1866