9. klasses pensum

Se her pensumopgivelser for dansk og engelsk

9.a opgivelser dansk 21/22

9.a opgivelser engelsk 21/22

9.b opgivelser dansk 21/22

9.b opgivelser engelsk 21/22