Om Børnehuset

Blomsterhaven hører under Andreasskolen og bygger på samme kristne værdigrundlag som skolen.

Værdigrundlag

Med samme kristne værdigrundlag som Andreasskolen vil det være naturligt at tale med børnene om Gud og lære dem de kristne værdier at kende. Vi holder fællessamlinger med fokus på det kristne grundlag. Vi hører bibelhistorie, ser dukketeater, laver drama mm. og hører om, hvorfor vi fejrer de forskellige højtider.

Værdigrundlaget har betydning for hele kulturen og børnesynet på stedet. Barnet ses som skabt af Gud, elsket og ønsket. Alle børn skal vide, at de er ønskede og værdifulde. Fællesskabet vægtes højt og vi vil til enhver tid gribe ind overfor dårlig omgangstone og form.

Tryghed og nærvær

Vi ønsker et lille børnehus, hvor der er fokus på det enkelte barn. Et børnehus med nærværende, engagerede voksne, der tager ansvar for trivslen i huset. Glade børn leger og lærer bedst. Vi vil i et trygt og overskueligt miljø give børnene en god hverdag, hvor leg og læring går hånd i hånd. Gennem de pædagogiske aktiviteter ønsker vi at skabe rum for børnenes trivsel og udvikling. Børnehuset har plads til max 45 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Hvad vi særligt lægger vægt på

Udeliv

Udelivet vægtes højt, og vi er så vidt muligt ude hver dag. Vi gør brug af vores egen legeplads og den dejlige natur, der er i vores nærområde.

Vi prioriterer ture ud af huset - både gå- og busture.

Musik

Vi har særligt fokus på musik, leg og bevægelse. Hver morgen er der fælles morgensamling, hvor vi bl.a. synger og spiller sammen. Derudover tilbydes musikpædagogiske forløb, hvor der arbejdes med rytmer, instrumenter, dynamik mm.

Vi tilrettelægger mindre musik og rytmik-forløb, hvor der arbejdes målrettet med musik, instrumenter, leg, bevægelse, rytmer, dynamik og andre musikpædagogiske aktiviteter og færdigheder.

Fællesskab

Vi gør meget ud af at skabe et fællesskab i børnehuset. Dette gør vi bl.a. ved at få nogle fælles oplevelser - både i det store fællesskab, men også i mindre grupper.

Der er ikke nogen fast, traditionel stue-opdeling, men for at alle børn sikres en plads i fællesskabet, opdeles børnene i mindre grupper - med en fast voksen tilknyttet.

Når vi spiser, sidder vi sammen i disse grupper - og vi kan også i løbet af dagen finde på at lave forskellige aktiviteter for gruppen alene - for at styrke fællesskabet.

Morgensamling

Hver dag holdes der morgensamling. Mandag er der fælles samling for hele huset - undtagen de yngste vuggestuebørn. Her synger vi forskellige sange og hører bibelhistorie. De øvrige dage er der morgensamling i aldersopdelte grupper.

Til samlingerne taler vi om, hvilken ugedag, det er, hvilken måned, vi har - og hvad der kendetegner den. Samlingerne varierer meget. Nogle gange er der mange sange - både nye og gamle, andre gange er det historiefortælling eller lign. Der er i fokus.

Hver måned fordyber vi os i et tema. Dette tema tages op i samlingen - og der arbejdes videre på det i forbindelse med dagens aktiviteter. Temaerne planlægges ud fra børnenes optagethed og interesser - og ud fra de 6 læreplanstemaer. På denne måde sikrer vi os, at vi kommer omkring hele barnets udvikling.