Generel information
om Børnehuset

Børnehusets rammer

De indendørs rammer

Børnehuset har til huse på Blomsterhaven 7 i Luthersk Missions forhenværende missionshus.

Børnehuset er gennemrenoveret og bliver holdt i lyse, venlige farver. I den rummelige garderobe får hvert barn sin egen plads og en kasse til skiftetøj. Der er gode toiletfaciliteter – med både toiletter og håndvaske i børnehøjde, skifteplads med hæve / sænke-bord. Huset består desuden af en stor stue – og et dejligt stort køkken alrum, der indbyder til kreative aktiviteter, bagning eller andet. Vi har et stort fællesrum, hvor vi kan tumle og være vilde – og lave diverse bevægelsesaktiviteter. Det er også her, vi holder vores fælles morgensamling. Vuggestuen er en integreret del af huset – men har sin egen afdeling – med egen garderobe, krybberum, spiserum og legerum. Her er der varme i gulvet – så børnene ikke fryser i de kolde måneder. De børn, der sover til middag puttes i vuggestueafdelingen – enten på senge indenfor el. i krybber/barnevogne i krybberum. Udover vores egne skønne lokaler, har vi mulighed for at gøre brug af skolens faciliteter – f.eks. gymnastiksal, musiklokale, billedkunst, sløjd og legeplads.

De udendørs rammer

Vi vægter udelivet højt – og er så vidt muligt ude hver dag! Vi har vores egen legeplads med bakke, legehuse, gynger, sandkasse, diverse cykler, gravkøer mm. Her er der rig mulighed for at udfolde sig motorisk – og til leg og fordybelse.

Nærmiljøet

Nærmiljøet byder på rige udfoldelsesmuligheder. Holbæk Fjord, Blomsterhavens legeplads og Fælleden ligger i gåafstand. Bussen holder kun 200 m. fra børnehuset, hvilket giver gode muligheder for ture ud af huset. Dette vil vi prioritere og planlægge ind i vores månedsplaner.

Vi tilbyder børnene en forudsigelig og genkendelige hverdag.

6:30 Børnehuset åbner. Der tilbydes morgenmad frem til ca. 7:20.
7:30 Leg og aktivitet i huset.
8:30 Formiddagsmad eller udskåret frugt, som børnene har hjulpet til med at tilberede.
9:00 Fælles morgensamling i fællesrummet – med sang, musik og bibelfortælling. De øvrige dage er er aldersopdelte morgensamlinger.
11:00 Frokost.
12:00 Vi går på legepladsen.
De, der har behov for det, får en middagslur.
14:00 Eftermiddagsfrugt og højtlæsning.
14:30 Leg, aktiviteter og hygge.
17:00 Børnehuset lukker.
Fredag dog 16:30.

Vi anbefaler at børnene afleveres senest kl. 9.00, så de kan være med til morgensamlingen og formiddagens aktiviteter fra starten af.

Forplejning i Børnehuset

Morgenmad

Børnehuset tilbyder morgenmad til fremmødte børn frem til ca. 7:20. Morgenmåltidet vil bestå af havregryn, cornflakes og alm. hverdagsmad.

Formiddagsmad / Eftermiddagsmad

Børnehuset sørger for formiddagsmad og eftermiddagsmad. Det kan enten være nybagte grovboller, udskåret frugt og grønt el. lign. Af drikkelse serveres der vand. Børnene inddrages i den daglige tilberedning – så vidt det er muligt.

Alle børn medbringer egen drikkedunk med frisk vand.

Frokost og madordning

Ifølge dagtilbudsloven § 16 a skal alle børn i dagtilbud have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Frokostmåltidet er forældrebetalt – og i forbindelse med afstemning ved forældremødet i september oplyses en ca. pris på, hvad madordningen vil koste.

Frokostordningen kan fravælges af forældrebestyrelsen eller ved simpelt flertal af forældre, der har børn i institutionen. Forældrene har én stemme pr barn, der går i institutionen. Frokostordningen fravælges hvis over halvdelen af alle forældre med børn i institutionen, stemmer nej til frokostordningen. Ikke-afgivne stemmer, altså fra forældre der vælger ikke at stemme, tæller som et JA til frokostordningen. Forældre der stemmer blankt, giver altså stilsigende sin accept.

Forældrene skal, efter § 19 stk. 5, mindst hvert andet år og højst én gang årligt, have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 mdr. efter forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af institutionen.

I børnehuset blev madordningen fravalgt på forældremødet i september 2023 – og næste afstemning sker på forældremødet i september 2025.

Børnehusets politikker

Kostpolitik

Se Børnehusets kostpolitik.

Solpolitik

Se Børnehusets solpolitik

Mediepolitik

Se Børnehusets mediepolitik

Tilmelding og udmeldelse

Tilmelding til vuggestue og børnehave

Tilmeld dit barn via de to formularer til højre.

 

Udmeldelse af dit barn

Udmeldelse skal ske skriftligt til Børnehusets kontor med mindst én måneds varsel til den 1. i måneden.

I forbindelse med oprykning til skole er der andre regler/procedurer. Henvend jer til børnehusets kontor vedr. dette.

Tilmelding til vuggestue

Skriv dit barn op til vuggestue

Tilmelding til børnehave

Skriv dit barn op til børnehave

Deltidspladser i dagtilbud under barselsorlov

Deltidsplads

Se Holbæk Kommunes retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud under
barselsorlov.

Priser

Forældrebetaling

Forældrebetalingen for kommende år fastsættes af skolebestyrelsen midt i november. Evt. ændringer i løbet af året, varsles senest 2 mdr. i forvejen.

Pr. 1. januar 2023 er taksterne i Blomsterhaven – Andreasskolens børnehus således:

Børn i alderen 0 – 3 år Kr. 3.360,- pr. md. 12 rater
Børn i alderen 3 – skolestart Kr. 1.965,- pr. md. 12 rater
Deltidsplads u/3 år Kr. 2.590,- pr. md. 12 rater
Deltidsplads o/3 år Kr. 1.400,- pr. md. 12 rater

Frokost og madordning

Ifølge dagtilbudsloven § 16 a skal alle børn i dagtilbud have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Frokostmåltidet er forældrebetalt – og i forbindelse med afstemning ved forældremødet i september oplyses en ca. pris på, hvad madordningen vil koste.

Frokostordningen kan fravælges af forældrebestyrelsen eller ved simpelt flertal af forældre, der har børn i institutionen. Forældrene har én stemme pr barn, der går i institutionen. Frokostordningen fravælges hvis over halvdelen af alle forældre med børn i institutionen, stemmer nej til frokostordningen. Ikke-afgivne stemmer, altså fra forældre der vælger ikke at stemme, tæller som et JA til frokostordningen. Forældre der stemmer blankt, giver altså stilsigende sin accept.

Forældrene skal, efter § 19 stk. 5, mindst hvert andet år og højst én gang årligt, have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 mdr. efter forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af institutionen.

I børnehuset blev madordningen fravalgt på forældremødet i september 2019 – og næste afstemning sker på forældremødet i september 2021.

Åbningstider og lukkedage

Mandag: 6.30-17.00

Tirsdag: 6.30-17.00

Onsdag: 6.30-17.00

Torsdag: 6.30-17.00

Fredag: 6.30-16.30

Lukkedage

Forældrerådet er enige om, at der lægges 19 lukkedage i løbet af et kalenderår, og at de skal lægges, så de følger kommunens/skolens lukkedage.

Lukkedage, 2023:

Børnehuset er lukket mellem jul og nytår.

 

Lukkedage, 2024:

 • 3 dage: Påskeferie: 25. 26. 27. marts
 • 1 dag: Kr. Himmelfart: 10. maj
 • 10 dage: Sommerferie: uge 29 + 30
 • 5 dage: Juleferie: 23. 24. 27. 30. 31.  december

I alt: 19 dage.

 

Derudover er der enkelte dage, hvor børnehuset lukker tidligt.

 • kl. 12:00 d. 5. juni, Grundlovsdag
 • kl. 13:00 dagen før julemarkedet på skolen, som plejer at være lørdagen inden 1. søndag i advent.

Skiftetøj

Skiftetøj

Når barnet starter i børnehuset, får det sin egen garderobe + en kurv med plads til ekstra skiftetøj. Det er vigtigt, at I som forældre sørger for at jeres barn har, hvad det skal bruge af skiftetøj mm.

Vi har ikke ekstra skiftetøj, som vi kan hente frem.
Sker det, at tøjet bliver vådt eller meget beskidt, puttes det i en pose og hænges på garderobepladsen.

Garderoben bør som minimum indeholde:

 • Overtøj, passende til årstiden.
 • Regntøj og gummistøvler.
 • Udendørs sko/støvler passende til årstiden.
 • 2 sæt skiftetøj fra yderst til inderst.
 • 1 varm trøje.
 • Indesko.

Selv om vi et lille børnehus, er det alligevel svært at holde styr på, hvem der ejer hvad.

Så: Husk navn i alt!

Fundne ting – uden navn lægges i “glemme-kurven”, der står i garderoben. Når den er fuld, tømmes den – og tøjet sendes til genbrug.

Goddag og farvel

Forældreråd

Forældrerådet består af

 • Laura Brøker
 • Charlotte Sejer
 • Joachim Skov-Martinet

Derudover

 • Lone Christensen – medarbejderrepræsentant
 • Gitte Lund – ledelsesrepræsentant