Andreasskolens SFO

Trivsel, leg og læring.

Her skal trivsel, leg og læring skabe grobund for et meningsfuldt fritidsmiljø, så børnene udvikler deres sociale kompetencer.

Trivsel

I SFO’en lægger vi stor vægt på, at børnene trives og at børn og voksne omgås hinanden respektfuldt

Leg

Der er altid plads og tid til fri leg og spontanitet – og gode faciliteter både ude og inde.

Læring

For at flest mulige kan finde en dag i SFO meningsfuld og givende, er vi meget alsidige mht. udbud af aktiviteter.

80
børn
4
årgange
7
medarbejdere
1000
aktiviteter

Afhentning og afkrydsning i SFO'en

Når børnene tager hjem, skal de lige kontakte en “afkrydsningsperson”.

Det er overordentligt vigtigt for os at vide, hvor børnene er, ikke mindst p.g.a. vores ansvar for dem, men også fordi skolens brandforskrifter dikterer os dette.

Beskeder i SFO'en

I Andreasskolens SFO hylder vi et højt informationsniveau.

Giv gerne beskeder og helst skriftlige, så alle medarbejdere straks bliver informeret, såfremt barnets dagsprogram afviger fra det aftalte.

F.eks. hvis barnet skal med en kammerat hjem eller hentes af en, af os, ukendt person.

Dagligdagen i SFO'en

I SFO prøver vi at give børnene de bedste betingelser for at udfolde sig og lave det de gerne vil.

Kl. 12.00 til kl. 15.00 : Fri leg og mulighed for at lave forskellige aktiviteter. Salen er åben og dér er en eller anden leg/aktivitet. Ligeledes har vi fine udendørs faciliteter med bl.a. boldbaner, mooncars, klatreborg og svævebane, som giver fantasien gode muligheder. Der vil også være mulighed for at fordybe sig i legobyggeri, perler, og tegning.

Der er mulighed for at barnet kan ringe til forældre, for f.eks. at aftale besøg hjemme hos en kammerat.

Kl. 15.00 : “Frugttid” – Vi spiser sammen et lille mellemmåltid. Det kan endda være at nogle har madpakke nr. 2 med! Denne lille stund er betydningsfuld for os, idet vi her oplever det samlende fællesskab. Hvis vejret er godtvilvi nyde mellemmåltidet ude, ellers vil vi hygge os indenfor med en lille leg eller en quiz. Det vil næsten være synd, at snyde dit barn for dette, så skulle du være her for at afhente dit barn, så er du naturligvis velkommen til dette, men kunne du vente til overstået frugttid, altså til kl. 15.15 ville det være bedre.

Kl. 15.15 – 15.45 : Mulighed for lektielæsning med 1. – 3. klasse

Kl. 16.30 : Lukketid

Information til forældre i SFO'en

Ca. hver 6. uge skriver vi et nyhedsbrev – her står lidt om, hvad vi har lavet siden sidst og hvilke aktiviteter, der vil komme.

Ændringer i dagligdagen får I også besked om via disse breve.

Brevene kan findes via forældreintra.

Kontakt SFO'en

SFO leder: Karina Lauesen
Direkte telefon til SFO: 5944 1677

For øvrige forhold henvises til information i SFO eller skolens kontor.

Alle aktiviteter er tilbud til børnene. Leg og spontan aktivitet kommer altid i første række.

I gennemsnit vil der være mellem 100 og 120 børn fra 0. – 3. kl.

Samarbejde med forældre i SFO'en

Såfremt der opstår spørgsmål i det daglige, er I altid velkomne til at kontakte medarbejderne i SFO.

Karina står gerne til rådighed ved behov for en personlig samtale og ønsker at samarbejdet kan foregå gennem en åben og konstruktiv dialog.

SFO er ligeledes en gang om året repræsenteret ved skolens skole/hjem samtaler.

Store aktiviteter i året i SFO'en

 • Om vinteren afholdes en månedlig filmdag, enskøjtetur, samt to madaftner for 3. kl.
 • Hvert andet år afholder vi Gallafest
 • Julen fejres på forskellig vis – Julefrokost for børnene og forældreklip.
 • Årlig sommerfest med forskellige temaer

Syge børn i SFO'en

Er eller bliver jeres barn syg i SFO, ringer vi efter jer…

Tilmeldinger, afmeldinger og spørgsmål vedr. betaling i SFO'en

Regelsæt for disse ting udfærdiges af skolens kontor, og hvis der er spørgsmål til f.eks. en opkrævning, er det derfor kontoret, der skal kontaktes.

Eventuel udmeldelse af SFO-moduler i løbet af et skoleår skal ske skriftligt til skolens kontor og med mindst én måneds varsel til den 1. i måneden.

Ugeprogram i SFO'en

Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Programet vil ændres fra år til år, men vil altid indeholde:

 • Dans
 • Kreativt værksted
 • Leg i gymnastiksal
 • Bagedag
 • Tur-dag for enkelte klasser
 • Bål-dage
 • Snitteværksted
 • Sløjd

Åbningstider i SFO'en

SFO’ens åbningstider :

 • mandag kl. 6.45 – 8.55
 • tirsdag, onsdag, torsdag, og fredag kl. 6.45 – 8.10
 • og alle skoledage kl. 12.10 – 16.30

I skolens sommerferie vil der være lukket i 3 uger – i de øvrige uger af sommerferien vil der være mulighed for pasning, såfremt tilmeldingsfristen overholdes.

SFO har lukket i alle andre ferier.

Find svarene på dine spørgsmål om SFO'en

Kan du ikke finde, hvad du søger, er du meget velkommen til at hive fat i os i SFO’en eller alternativt kontakte os på sfoleder@andreasskolen.dk