En fantastisk skole

En skole med plads til læring, udfoldelse, fordybelse, tryghed og nærvær – og hvor alle børn bliver set og mødt. Det er vores mål.

Værdigrundlag

Skolen opfatter undervisning som sin kerneydelse. Men vi er også en skole for hele mennesket. Vi tror på, at vækst for et menneske sker gennem kundskabstilegnelse og erkendelse, men også i fællesskabet mellem mennesker. Her kommer vores kristne livsholdning til udtryk. Dette kan ikke siges bedre end det er beskrevet i Ny Testamente :

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte – og du skal elske din næste som dig selv.

Disse to udsagn er grundlaget for vores pædagogiske aktivitet.

Det første udsagn handler om værdier i forhold til hinanden. Vi tror på, at der er absolutte værdier, som er gældende for et menneske og som et menneske ikke uden videre kan sætte ud af kraft. Vi lærer børnene, at der er noget, der er større end dem selv og at den åndelige dimension er en del af et menneskeliv. Denne undervisning sker gennem en engageret kristendomsundervisning.

Det andet udsagn gælder de mellemmenneskelige relationer. Vi tror, at dette at elske sig selv er grundlag for at kunne elske andre. Det betyder at selvaccepten er et grundlæggende pædagogisk mål for skolen. Vi ser barnet som en unik skabning, der har gaver og evner, der skal udvikles ud fra en differentieret forståelse af den enkelte.

Skolens fællesskab udleves i den respekt for medmennesket ovenstående naturligt fordrer. Det udtrykkes koncist i ”skolens grundlov” der også benævnes ”den gyldne regel:

Gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig.

Skolens vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for Andreasskolen.