Nøgletal

Her finder du nogle af de lovpligtige informationer, som frie grundskoler skal have frit tilgængelige.

Karakterer

Se resultatet af skolens seneste karaktergivning.

Overgangsfrekvens

Se antallet af elever, der overgår til anden uddannelse.