Tilsyn og tilsynsrapporter

Holbæk Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle institutioner i Holbæk Kommune, herunder også de private institutioner.

 

Tilsynet foretages én gang årligt.

Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen og som Holbæk Byråd har fastsat på dagtilbudsområdet.

Seneste tilsynsrapport

Holbæk Kommune fører tilsyn med alle institutioner i kommunen.

Tidligere tilsynsrapporter