Tilmelding til vuggestue og børnehave

Ved tilmelding af jeres barn/børn beder vi om registrering via den elektroniske blanket herunder.

 

Andreasskolens børnehus og Andreasskolens skoledel er adskilt, så det er vigtigt, at du får dit barn skrevet op til begge dele, hvis du ønsker en plads til dit barn i både børnehuset og skolen.

I Børnehuset modtager vi børn til både vuggestue og børnehave. Opstart er altid fra d. 1. i en måned.

Opskrivning kan ske fra fødslen. Når tilmelding og opskrivningsgebyr er modtaget, registreres barnet på børnehusets venteliste – og der sendes en bekræftelse ud på, at barnet er registreret hos os. Forældrene kontaktes af børnehusets leder – enten pr. tlf. eller mail, hvis og når der bliver en ledig plads til barnet. Er barnet optaget i vuggestuen, er det automatisk sikret en plads i. børnehaven. Vær opmærksom på, at en plads i Børnehuset ikke sikrer en plads på Andreasskolen.

Betaling for registrering: Kr. 200,- som overføres til skolens konto: 0520 2019955 med angivelse af: BH + barnets navn + fødselsdato. Dette tilmeldingsgebyr tilbagebetales ikke.