Tilmelding til vuggestue

Ved tilmelding af jeres barn/børn beder vi om registrering via den elektroniske blanket herunder.

 

Andreasskolens børnehus og Andreasskolens skoledel er adskilt, så det er vigtigt, at du får dit barn skrevet op til begge dele, hvis du ønsker en plads til dit barn i både børnehuset og skolen.

Vi modtager børn til både vuggestue og børnehave. Opstart er altid fra d. 1. i en måned.

Opskrivning kan ske fra fødslen. Når vi modtager en tilmelding, registreres barnet på børnehusets venteliste – og forældrene kontaktes af børnehusets leder – enten pr. tlf. eller mail, hvis og når der bliver en ledig plads til barnet. Er barnet optaget i vuggestuen, er det automatisk sikret en plads i. børnehaven.

Betaling for registrering: Kr. 200,- som overføres til skolens konto: 0520 2019955 med angivelse af barnets navn + fødselsdato.

Hvis du allerede har betalt kr. 200,- i forbindelse med tilmelding til vuggestuen, kan du se bort fra dette.

Når tilmeldingsgebyret er modtaget, sender vi en bekræftelse på, at barnet er registreret hos os. Dette tilmeldingsgebyr tilbagebetales ikke.

Det er muligt at blive skrevet op til en deltidsplads på en intern venteliste, hvis man ønsker dette i stedet for en fuldtidsplads. Dette gøres ved at kontakte børnehusets leder – enten på tlf. 20 429 329 eller mail gittelund@andreasskolen.dk