Værdier

Læring

Læring og udvikling er kerneopgaven for vores skole og børnehus. Børn lærer og udvikler sig forskelligt. Vi lærer af mange ting, og læring foregår mange steder.

I praksis betyder det et trygt og nært miljø og en struktureret og forudsigelig hverdag. En tryg ramme giver plads til at afvige fra det vante og gribe de muligheder, som opstår.

Omsorg

Omsorg og trivsel er en vigtig forudsætning for læring og udvikling. Vi tror på, at trygge og glade børn leger og lærer bedst.

Tætte relationer og fællesskaber er afgørende for, om vi trives og udvikler os. Derfor værner vi om fællesskabet og den enkeltes plads i det.

Holdning

Holdning er mere end ord. Holdning er også adfærd. Vi værner om den enkeltes frihed til at danne sine egne meninger.

Når vi lytter respektfuldt til hinanden, hjælper vi hinanden til selv at tage standpunkt.